vdl1jvhUREXimeotdlAVPOH1KmIdVXgDADlOoIMv
Bookmark

Sajak sunda tentang alam | Kaendahan alam

Kumpulan sajak sunda tentang alam pedesaan | keindahan alam indonesia

1.Kaėndahan Alam

Cahaya panonpoė, Nyaangan kana hate. Hiliwirna angin, Tiis kana hate. Tatangkalan tinggarupay, Nambah ėndahna alam. Lemah cai negeri nu can ku polusi. Alam ėndah nu merenah. Ulah nepi ka punah. Ku urang kudu dipupusti. Supaya tetep asri lestari (sajak sunda tentang alam)

2. Alam Ciptaan Gusti Nu Endah  – Sajak sunda alam

Angin sejuk datang tina poe isuk. Nyambut panon poe nu datang isuk-isuk.. Hejona tatangkalan endag-endagan katiup angin. Nuhun pisan gusti, kanikmatan nu tos kabeh bisa abdi rasakeun… Kaendahan alam nu tos anjeun ciptakeun. Nyata kakuasaan nu moal aya tandingan nana.. (sajak sunda alam)

3. Endahna Desa Abdi Teu Aya Duana

Nyanyian manuk kadenge tina balik dahan-dahan tangkal. Suarana ngenahen kos alunan lagu teu make vokal. Alam endah ieu pinuh ku daya pesona. Tatangkalan hirup subur teu aya derita. Suara angin nu sepoi-sepoi ngabelai raga. Kaendahan alam desa abdi memang teu aya duana (sajak sunda tentang alam)

4. Ohh Desa

Dina datangna isuk, matahari mulai ngahanetan bumi. Nya’angan desa abdi anu endah jeng abadi. Langit asa katingali cerah. Kitu oge tatangkalan mani endah. Tatangkalan hirup seger disisi imah. Nyieun sejuk pemandangan, eta mani ngenah alam nu endah (sajak sunda alam)

5. Sejukna Alam Nyien Abdi Semanget (sajak sunda alam nu endah)

Abdi muka mata.. Katingali, panon poe isuk nu nembus kana jendela kamar. Abdi muka jendela… Katingali, kabut tebel tina balik tatangkalan pedesaan. Tetes-tetes embun ngabasehan daun-daun nu aya dina tangkal. Suara-suara manuk karasa merdu kadengena.. Angin nu ngahembus nambah semanget jiwa raga. Tina alusna kaendahan alam ieu, abdi siap ngajalankeun poe ayena. (sajak sunda tentang alam)

6. Ningali Endahna Alam Di Bukit

Suara hembusan angin pantai asa karasa endah pisan. Ombak-ombak nu ararageng nambah daya tarik alam. Embun isuk ngabasehan pare sawah nu mulai harerejo. Gunung nu luhur ngajulang makin makmur jeng damai. Oh alusna alam ieu.. Laut jeung ombak, udara nu seger sing ngiliwir karasana. Abdi calik dina luhur bukit gunung.. Ningali endahna, kaendahan alam ciptaan tuhan ieu. (sajak sunda alam)

7. Endahna Desa Tos Teu Aya

Endahna desa nu harita alus duka kamana. Alam nu tadina hejo ayena tinggal kenangan. Desa abdi ayena barobah tos jadi kota. Kamana dei abdi neangan ka endahna alam nu harita pernah aya.. Ayena nu aya tinggal karasa gersang jeung panas. Sabab alam desa abdi nu endah ayena tos teu aya. Asa geunah ningali hutan anu galede jeung harejo harita.

Macem-macem sasatoan aya kabeh didinya. Nanging, jalma-jalma nu teu boga etika tos ngarusak alam dunya. Tatangkalan dibabad beak ku manehna nugi nepi teu ka sesa. Hutan nu sa kitu gedena di belem nepi kabeak na. Pikeun kabutuhan sakumpulan jalma-jalma nu teu boga etika. (sajak sunda tentang alam)

8. Damaina Pemandangan Desa Abdi

Tiap peting kadenge suara jangkrik nu ngaderik. Silih patembalan dina peting jiga alunan musik. Saetik bisa ngubaran suasana hate nu keur kacipta. Ngingetkeun abdi kana masa-masa nu letik harita. Oh, endahna suasana alam poe isuk di desa abdi. Suara hayam nu silih patembalan ngahudangkeun abdi. Suara manuk nyararanyi ngarameken suasana desa. Angin seger sing hiliwir tina tatangkalan nu salubur didinya.

Semilir angin karasa sejuk tina suasana isuk di desa. Tiisna embun narempel tina dahan-dahan tangkalna. Mani endah pisan pemandangan desa abdi bahela. Nanging warsih ayena tos loba bangunan jeung pabrik didinya. Ngagantian kaendahan pamandangan alam desa nu keur harita.

9. Endahna alam Kamana

Batu karang katingal disamudra. Sawah nu endah nyien penyejuk jiwa. Sawah nu loba ayena tos teu aya, Ku sabab mesin gede nu murka. Di taekan ku jalma nu durjana.. Ngarusak kabeh sawah-sawah nu aya, Ngan saukur neangan kakayaan samata. (sajak sunda tentang alam)

10. KAENDAHAN ALAM  – Sajak sunda

Tingali hejona pagunungan. Taya kamarasan, ngan katugenah. Sawah-sawah nu ngajajar. Angin nyeot nyiuman tatangkalan. Tur nyiuman hate nu nalangsa. Tingali lautan anu ngahampar. Taya ancaman, ngan katengtreman. Ombak ngaguruh salih udag. Angin nyeot nyiuman ombak. Anu mawa katenreman ka diri urang. Hayu, dulur-dulur urang sami-sami ngajaga kaendahan alam nu aya di tempat masing masing, supaya tetep aya jang cucu urang engkena.

Posting Komentar

Posting Komentar