vdl1jvhUREXimeotdlAVPOH1KmIdVXgDADlOoIMv
Bookmark

Sajak bahasa Sunda, Kumpulan sajak sunda Kaendahan Alam

Kumpulan sajak sunda atau syair sunda tentang Kaendahan alam (keindahan alam)

Alam Ciptaan Gusti Nu Endah

Angin sejuk datang tina poe isuk Nyambut matahari nu datang isuk-isuk (sajak bahasa sunda)

Hejona tatangkalan endag-endagan katiup angin
Nuhun pisan gusti, kanikmatan nu tos kabeh bisa abdi rasakeun

Kaendahan alam nu tos anjeun ciptakeun
Memang sungguh kakuasaan nu moal aya tandingan nana

Sasih Purnama
Ngeunteung dina telaga
Tanpa karasaeun dina kiruh na suasana
Nungguan dina dua usum bagentos

Sasih ngedeng disana
Dina wengi lindungan mega
Lolong kelangsungan sarta pilihan tak terduga

kata bijak bahasa sunda tentang alam

Teuing naon anu lumangsung
Karasaeun tak menentu panik dina pelukan wanci
Erangan sasih kanggo gagu

Mega langkung muka lalangsena
Imut ka alam , “Selamat”, sanggem
“Sasih dirkeun purnama”

Sajak bahasa sunda – Ohh Desa…
Dina datangna isuk, matahari mulai ngahanetan bumi
Nya’angan desa abdi anu endah jeng abadi.

Langit asa katingali cerah
Kitu oge tatangkalan mani endah.

Tatangkalan hirup seger disisi imah
Nyieun sejuk pemandangan, eta mani ngenah.

Endahna Desa Abdi Teu Aya Duana
Nyanyian manuk kadenge tina balik dahan-dahan tangkal

Suarana ngenahen kos alunan lagu teu make vokal.. 

Alam endah ieu pinuh ku daya pesona
Tatangkalan hirup subur teu aya derita..

Suara angin nu sepoi-sepoi ngabelai raga
Kaendahan alam desa abdi memang teu aya duana..

Sajak bahasa sunda

Posting Komentar

Posting Komentar